The Rositta Study

_

Een onafhankelijk onderzoek naar de Rositta Methode® uitgevoerd in 2020

Omdat de Rositta Kliniek mooie resultaten laat zien in het genezen van rosacea, is er in 2020 een onderzoek uitgevoerd. In deze onafhankelijke studie is het effect van de Rositta Methode® onderzocht.

De Rositta Study

Beschrijft een onafhankelijk onderzoek naar de Rositta Methode® uitgevoerd in 2020. Rosacea is een chronische, progressieve aandoening die moeilijk te behandelen is. Verschillende factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van rosacea maar de ethiopathogenese is nog onbekend. De Demodex folliculorum speelt een belangrijke rol bij het triggeren van het immuunsysteem. Huidige behandelmethoden zijn gericht op het onderdrukken van de klachten in plaats van het genezen van de aandoening.

 

In The Rositta Study is het effect van de Rositta methode® onderzocht bij papulopustulaire rosacea (PPR), omdat onze kliniek mooie resultaten laat zien in het genezen van rosacea. Tijdens de behandeling wordt er druk uitgeoefend op de huid en vocht, talg en Demodex-mijten worden verwijderd. De huid wordt gereinigd en er wordt een lotion gebruikt om de huid na te reinigen. De actieve ingrediënten in deze lotion zijn zwavel, borax en ureum.

 

Prospectieve cohort studie

Er is een prospectieve cohort studie uitgevoerd om veranderingen tussen de start en na 12 weken behandelen aan te tonen. Dit werd gemeten aan de hand van de DLQI-scores (‘dermatologie life quality index’), de hoeveelheid papels en pustels en de ‘International Global Assessment’ (IGA)-score van de patiënten. In totaal zijn er 30 patiënten geïncludeerd. De ‘Wilcoxon signed rank test’ is uitgevoerd om te toetsen of de resultaten significant zijn.

 

Er werd een statistisch significante verbetering aangetoond in de DLQI scores, de kwaliteit van leven van de patiënten is aanzienlijk toegenomen na behandeling met de Rositta methode (DLQI score 10,2 > 3,9). Patiënten gaven aan na 12 weken minder symptomen te hebben. Daarnaast had de behandeling ook een statistisch significant positief effect op de hoeveelheid papels en pustels en op de IGA score.

 

Het de Rositta Study concludeert dat de Rositta Methode® veilig en effectief is na 12 weken. De behandeling had zowel klinisch als statistisch significante positieve resultaten.

 

Benieuwd of we jou ook kunnen helpen? Maak dan vrijblijvend een afspraak!